X-RAY FLUX


Yüksek Saflıkta Erimiş Akışkanlar

X-RAY FLUX

Yüzde 100 lityum tetraborattan yüzde 100 lityum metaborata kadar herhangi bir kombinasyonda değişen, tam bir önceden eritilmiş akışkan serisi.
X-RAY FLUX Standart Özellikleri:
• Erimiş, beyaz, camsı toz (granül veya Mikro diskler)
• Çok yüksek saflıkta: 99.99+%
Mevcut Bazı Kimyasal Akışkanlar:
X-RAY FLUX
NanoSpek / whatsapp