Bruker S8 Lion

S8 Lion

XRF ile Elementel Analiz

Endüstriye Özel Dizayn

S8 Lion simultane WDXRF, çimento, maden ve mineral endüstrisinde kullanılan çalışma presibi sayesinde en hızlı XRF spektrometresidir.

S8 Lion 16 element kanal kapasitesine sahiptir. Çimento sektörüne yönelik, elementel kanallara ek olarak serbest kireç kanalı da sisteme takılabilmektedir.

X-ışın tüpü numunenin üstünde konumlanmıştır buna ek olarak SampleCare™ özelliği de her türlü kontaminasyona karşı önlem olarak sisteme adapte edilmiştir. Buna ek olarak numune konumlandırılması mutlak sıfır toleransla yapabilmekte ve bu sayede sonuç doğruluğu artırılmaktadır. TouchControlTM dokunmatik ekran sayesinde kullanım oldukça kolay hale gelmekte, operatör eğitim gereksinimi ise minimize edilmektedir. Dokunmatik ekranda Türkçe’de dahil olmak üzere pek çok dil seçeneği mevcuttur.

NanoSpek / whatsapp